دکتر حسین خدمت
جستجوی ساده محتوایی
تاریخ جاری
98/04/04 سه شنبه 11:00
کنترل فونت
Text + Text -

بنر ستون سمت راست
یک خاطره
آمار بازدید
98/04/04
بازدید: ١٠٧
IP: ۶٢

98/04/03
بازدید: ٣۴٧
IP: ١۵٧

98/04/02
بازدید: ٢٠۵
IP: ١٣٧

98/04/01
بازدید: ٢٩٩
IP: ١٣٨

98/03/31
بازدید: ۴٩٠
IP: ١٣٧

98/03/30
بازدید: ١٩۶
IP: ١۴٨

98/03/29
بازدید: ٣۶٠
IP: ١٢۴


افراد آنلاین: ١
IP: 34.228.194.177
از: ...

پولیپ های روده بزرگ پولیپ های روده بزرگ
پولیپ به معنی هر گونه برآمدگی بافتی از سطح مخاط است.در روده بزرگ،پولیپ ها به داخ ...
بازدید: ٩٢٠۶