دکتر حسین خدمت
جستجوی ساده محتوایی
تاریخ جاری
98/02/03 سه شنبه 19:16
کنترل فونت
Text + Text -

بنر ستون سمت راست
یک خاطره
آمار بازدید
98/02/03
بازدید: ١۶٢
IP: ١٠٢

98/02/02
بازدید: ٢٣۴
IP: ١۴۴

98/02/01
بازدید: ٢۶۶
IP: ٨۶

98/01/31
بازدید: ١٨٧
IP: ١١٣

98/01/30
بازدید: ١٩٩
IP: ٩٩

98/01/29
بازدید: ٣۵٧
IP: ١١٢

98/01/28
بازدید: ٢۶٢
IP: ١۴۴


افراد آنلاین: ١
IP: 3.91.157.213
از: ...

پولیپ های روده بزرگ پولیپ های روده بزرگ
پولیپ به معنی هر گونه برآمدگی بافتی از سطح مخاط است.در روده بزرگ،پولیپ ها به داخ ...
بازدید: ٩٠٩۴