دکتر حسین خدمت
جستجوی ساده محتوایی
تاریخ جاری
96/12/05 شنبه 23:33
کنترل فونت
Text + Text -

بنر ستون سمت راست
یک خاطره
آمار بازدید
96/12/05
بازدید: ۴٨۴
IP: ٢١١

96/12/04
بازدید: ٣٨۴
IP: ١۵٧

96/12/03
بازدید: ٢۵٩
IP: ١۴۴

96/12/02
بازدید: ٣۵۶
IP: ١٩٩

96/12/01
بازدید: ٣٨٣
IP: ١٧٨

96/11/30
بازدید: ٣٩۴
IP: ٢٢۴

96/11/29
بازدید: ٢٧١
IP: ١٢۵


افراد آنلاین: ٢
IP: 54.226.33.117
از: ...

هليکوباکتر پايلوری و سوء هاضمه هليکوباکتر پايلوری و سوء هاضمه
مهمترین عامل جهت ایجاد زخم معده هلیکوباکترپایلوری است، تنها باکتری که می تواند د ...
بازدید: ٣۶٠۴