دکتر حسین خدمت
جستجوی ساده محتوایی
تاریخ جاری
98/04/30 يكشنبه 17:53
کنترل فونت
Text + Text -

بنر ستون سمت راست
یک خاطره
آمار بازدید
98/04/30
بازدید: ١۵۵
IP: ١٠٢

98/04/29
بازدید: ٢٣٩
IP: ١۵٣

98/04/28
بازدید: ٣٣۶
IP: ١۴۶

98/04/27
بازدید: ١٨۶
IP: ١٣۵

98/04/26
بازدید: ٢٣٠
IP: ١۵٩

98/04/25
بازدید: ٢٩٣
IP: ١۵۵

98/04/24
بازدید: ٢٩٩
IP: ١۵١


افراد آنلاین: ١
IP: 54.161.118.57
از: ...

هليکوباکتر پايلوری و سوء هاضمه هليکوباکتر پايلوری و سوء هاضمه
مهمترین عامل جهت ایجاد زخم معده هلیکوباکترپایلوری است، تنها باکتری که می تواند د ...
بازدید: ۴٢٨۵