دکتر حسین خدمت
جستجوی ساده محتوایی
تاریخ جاری
99/01/16 شنبه 17:04
کنترل فونت
Text + Text -

بنر ستون سمت راست
یک خاطره
آمار بازدید
99/01/16
بازدید: ١۵۵
IP: ٨١

99/01/15
بازدید: ٣١۴
IP: ١٠٩

99/01/14
بازدید: ١٧٩
IP: ٩٨

99/01/13
بازدید: ١۵٠
IP: ١٠٣

99/01/12
بازدید: ٣٠٩
IP: ١١٧

99/01/11
بازدید: ١۶٧
IP: ١٠۴

99/01/10
بازدید: ١۵٧
IP: ٩٩


افراد آنلاین: ١
IP: 3.235.30.155
از: ...
پرینت
#۴٣
بازدید: ۶١٩١
93/04/31 سه شنبه 15:43

بررسی موفقیت سه رژیم دارویی مختلف در ریشه‌کنی هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به دیس پپسی

بررسی موفقیت سه رژیم دارویی مختلف در ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا به دیس پپسی

نویسندگان: امینی محسن، خدمت حسین

Helicobacter Pylori - هلیکوباکتر پیلوری

هدف

یافتن رژیم مناسب آنتی بیوتیکی برای ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری، مسئله ای مهم و دشوار است که به عوامل باکتریولوژیک و متغیرهای متعددی در افراد هر منطقه بستگی دارد. در ایران رژیم‌های دارویی مختلفی برای این منظور پیشنهاد شده که از جهات مختلف نیاز به بررسی بیشتر دارد. لذا رژیم دارویی با حداکثر تحمل توسط بیمار و حداکثر تأثیر مورد نظر می‌باشد.

مواد و روش‌ها:

در مطالعه حاضر، طی یک کارآزمایی بالینی یکسو کور تصادفی شده، ۲۴۵ بیمار دیس پپتیک با تست اوره آز سریع یا کشت مثبت از نظر هلیکوباکترپیلوری وارد مطالعه شدند و به طور تصادفی تحت درمان با سه رژیم دارویی C، B، A به شرح زیر قرار گرفتند (۷۶ نفر در هر گروه) هر سه رژیم در داشتن اومپرازول (۲۰ میلی گرم) روزی ۲ عدد و بیسموت ساب سیترات (۱۲۰ میلی گرم) روزی ۴ عدد مشترک بودند. رژیم A: مترونیدازول (۲۵۰ میلی گرم) روزی ۴ عدد و تتراسیکلین (۲۵۰ میلی گرم) روزی ۴ عدد. رژیم B: به جای مترونیدازول (۲۵۰ میلی گرم)، فورازولیدون (۱۰۰ میلی گرم) روزی ۴ عدد تجویز شده بود و رژیم C: حاوی سیپروفلوکساسین (۵۰۰ میلی گرم) روزی ۲ عدد بود (سه دارویی). سپس ۱ تا ۲ ماه بعد از اتمام دوره درمان برای بررسی ریشه کنی هلیکوباکتروپیلوری آزمون تنفسی با اوره نشاندار با کربن ۱۴ به عمل آمد.

یافته‌ها:

از ۲۴۵ بیمار دریافت کننده رژیم‌های دارویی فوق، ۲۲۸ بیمار یک دوره درمانی کامل از یکی از سه رژیم دارویی فوق را دریافت کردند. این افراد در محدوده سنی 46/11±67/37 سال، ۵۷% مرد و ۴۳% زن بودند. میزان ریشه کنی موفق در گروه A برابر 3/76%، در گروه B، 68/4 و در گروه C، 67/1% بوده است و اختلاف معنی داری در میزان موفقیت این رژیم‌ها مشاهده نشد (CL=95%, a#=0.05) در مردان رژیم دارویی A بهتر از رژیم B بوده است. (۸۶% در مقایسه با ۶۳% و P<0.05) اما نسبت به رژیم دارویی C ارجحیت نداشته است اما در خانم‌ها رژیم دارویی B برتری داشته است (7/76% در مقایسه با 6/53%، P=0.05). اما نسبت به رژیم A برتری ندارد. از نظر میزان پذیرش و کمپلیانس کلی بیماران ۹۶% بیماران ۸۰ تا ۱۰۰% داروهای تجویزی را مصرف کرده بودند اما عوارض دارویی در رژیم دارویی B بیشتر از دو رژیم داروی دیگر بود. (این عوارض در حد خفیف تا متوسط بود.)

نتیجه گیری:

از رژیم دارویی حاوی سیپروفلوکساسین، بیسموت و امپرازول که حجم کمتری نسبت به رژیم‌های چهار دارویی دارد می‌توان استفاده نمود (به خصوص در مردان) اما بهتر است از این رژیم در خانم‌ها به دلیل موفقیت کمتر استفاده نشود. درصورت تجویز ترکیب دارویی حاوی فورازولیدن و تتراسیکلین باید به بیمار در مورد بروز عوارض احتمالی آگاهی داد. در مجموع تأثیر رژیم‌های آنتی بیوتیکی در ایران در مقایسه با مناطق دیگر مشابه ایران کمتر است، که می‌تواند ناشی از مقاومت دارویی یا نقایص مربوط به فراورده سازی دارویی باشد.

 

منبع: مجله پزشکی کوثر

1 دیدگاه

94/10/13 يكشنبه 12:04
[1] رضا طاهری:

سوال با سلام بهترین راه درمان ریفلاکس معده چیست ؟

SecImgSes