دکتر حسین خدمت
جستجوی ساده محتوایی
تاریخ جاری
98/03/26 يكشنبه 17:52
کنترل فونت
Text + Text -

بنر ستون سمت راست
یک خاطره
آمار بازدید
98/03/26
بازدید: ١٧۵
IP: ١٠۵

98/03/25
بازدید: ۴٢۶
IP: ١۶٢

98/03/24
بازدید: ٢٣۵
IP: ١۵٢

98/03/23
بازدید: ٢٠١
IP: ١٣٠

98/03/22
بازدید: ٣٠۶
IP: ١٣٢

98/03/21
بازدید: ٢٢٠
IP: ١۵٨

98/03/20
بازدید: ١٩۶
IP: ١٣٨


افراد آنلاین: ١
IP: 3.85.10.62
از: ...
پرینت
#١٣
بازدید: ٣۵۵٨
91/06/29 چهارشنبه 07:21

موارد ممنوعیت آندوسکوپی

موارد ممنوعیت آندوسکوپی

*همکاری نکردن بیمار جهت آندوسکوپی از مهمترین موارد ممنوعیت است. هر چه همکاری بیمار بیشتر باشد دقت تشخیصی و کارآیی درمانی افزایش می یابد و در عین حال مدت انجام دادن آندوسکوپی نیز کمتر می شود.

 

*بیماری حاد و ناپایدار قلبی و ریوی

 

*شکستگی یا وضعیت ناپایدار گردن

 

*سوراخ شدن روده

 

*وجود اختلال انعقادی شدید

 

*آسیب شدید ناحیه حلق

SecImgSes