دکتر حسین خدمت
جستجوی ساده محتوایی
تاریخ جاری
98/09/24 يكشنبه 14:37
کنترل فونت
Text + Text -

بنر ستون سمت راست
یک خاطره
آمار بازدید
98/09/24
بازدید: ۵٢٣
IP: ١۴٣

98/09/23
بازدید: ٣٢۴۵
IP: ٢١٨

98/09/22
بازدید: ۴٨٨
IP: ١۵٠

98/09/21
بازدید: ٢٢۵٣
IP: ٢٠٠

98/09/20
بازدید: ٨٣٣
IP: ١٩۶

98/09/19
بازدید: ۶۴٨
IP: ١۶۵

98/09/18
بازدید: ٢٠٠٠
IP: ٢٠٣


افراد آنلاین: ٢
IP: 3.94.129.211
از: ...
پرینت
#١٣
بازدید: ٣٧٩۴
91/06/29 چهارشنبه 07:21

موارد ممنوعیت آندوسکوپی

موارد ممنوعیت آندوسکوپی

*همکاری نکردن بیمار جهت آندوسکوپی از مهمترین موارد ممنوعیت است. هر چه همکاری بیمار بیشتر باشد دقت تشخیصی و کارآیی درمانی افزایش می یابد و در عین حال مدت انجام دادن آندوسکوپی نیز کمتر می شود.

 

*بیماری حاد و ناپایدار قلبی و ریوی

 

*شکستگی یا وضعیت ناپایدار گردن

 

*سوراخ شدن روده

 

*وجود اختلال انعقادی شدید

 

*آسیب شدید ناحیه حلق

SecImgSes