دکتر حسین خدمت
جستجوی ساده محتوایی
تاریخ جاری
98/09/24 يكشنبه 13:16
کنترل فونت
Text + Text -

بنر ستون سمت راست
یک خاطره
آمار بازدید
98/09/24
بازدید: ٣٧١
IP: ١٣٠

98/09/23
بازدید: ٣٢۴۵
IP: ٢١٨

98/09/22
بازدید: ۴٨٨
IP: ١۵٠

98/09/21
بازدید: ٢٢۵٣
IP: ٢٠٠

98/09/20
بازدید: ٨٣٣
IP: ١٩۶

98/09/19
بازدید: ۶۴٨
IP: ١۶۵

98/09/18
بازدید: ٢٠٠٠
IP: ٢٠٣


افراد آنلاین: ١
IP: 3.94.129.211
از: ...
پرینت
#١۵
بازدید: ٣۵٨۵
91/06/29 چهارشنبه 07:24

مقالات فارسی چاپ شده

مقالات فارسی چاپ شده دکتر حسین خدمت فوق تخصص گوارش و کبد
سال فصل شماره سال چندم نام نشریه عنوان مقاله
۱۳۸۶       طب نظامی ‌ احتمال بقاي پرسنل رسمي بيروهاي مسلح و ساير مراجعين مبتلا به سرطان معده بستري شده در بيمارستان
۱۳۸۴ بهار 24 هفتم فصلنامه علمی پژوهشی یافته نقش نارسایی کلیه در بروز اختلالات چربی خون
۱۳۸۴ بهار 24 هفتم فصلنامه علمی پژوهشی یافته ارتباط بین هلیکوباکترپیلوری و سطح سرمی ویتامین ب ۱۲ در خانم های سنین باروری
    ۳۴   مجله بهبود مشخصات جمعیت شناختی و هیستوتوپوگرافیک سرطان های توپر در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر کرمانشاه
۱۳۸۳ زمستان ۴ نهم مجله پزشکی کوثر بررسی نتایج و عوارض ERCP تشخیصی و درمانی
۱۳۸۳ پاییز 65 نهم فصلنامه علمی-آموزشی دانشکده پزشکی تازه های گوارش
۱۳۸۳ تابستان 81 سوم فصلنامه تغذیه تاثیر روزه در بیماریهای مختلف
۱۳۸۳ تابستان 2 نهم مجله پزشکی کوثر بررسی موفقیت سه رژیم دارویی مختلف در ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری در بیماران
۱۳۸۳ بهار ۲۰ ششم فصلنامه علمی پژوهشی یافته تعیین سطح آندروژن در بیماران افسرده
۱۳۸۲ پاییز 61 هشتم فصلنامه علمی-آموزشی دانشکده پزشکی یبوست از دیدگاه طب مدرن و طب جانشین
۱۳۸۲ بهار 16 پنجم فصلنامه علمی پژوهشی یافته

ارتباط بین هلیکوباکترپیلوری و استفراغهای شدید حاملگی در زنان باردار

۱۳۸۱ پاییز و زمستان 4و5 دوم فصلنامه علمی پژوهشی شریان مروری بر گیاه درمانی
۱۳۸۱ بهار 1 هفتم مجله پزشکی کوثر مقایسه تاثیر چسبهای با پوشش هیدروکولوییدی با کرم فنی تویین و پانسمان
۱۳۷۹ دی     مجله درد مسمومیت‌های غذایی
۱۳۷۹ آبان     مجله درد بیماری روده تحریک پذیر
    ۳ ۴ مجله پزشکی کوثر بررسی یافته های بالینی ،آزمایشگاهی و پاتولوژیک در بیماران HBSAG مثبت بستری شده در بیمارستان امام خمینی تهران
۱۳۷۸ پاییز ۳ چهارم مجله پزشکی کوثر بررسی یافته های بالینی،آزمایشگاهی و پاتولوژیک در بیماران
    ۱۶ سوم مجله پزشکی کوثر وضعیت بالینی و آزمایشگاهی آمیبیاز علامت دار روده‌ای در بیماران
۱۳۷۶ بهار ۱ دوم مجله پزشکی کوثر سنجش نگرش دانشجویان پزشکی در مورد تحقیق در سال ۱۳۷۴
    ۱۲   مجله علوم رفتاری مقایسه فعالیت سیستم های مغزی / رفتاری در بیماران مبتلا به برگشت محتوای معده به مری و افراد سالم
    ۳۰   کتاب ماه علوم و فنون روش تحقیق در علوم پزشکی طرح تحقیقاتی، متدولوژی و آمار
    ۲۲   کتاب ماه علوم و فنون بیماریهای قلب و عروق: شناخت ساده بیماری‌ها با دانستنی‌های پزشکی خانواده
    ۱   مجله پزشکی کوثر بررسی سطح سرمی آنزیم های کبدی در بیماران دیس پپتیک