دکتر حسین خدمت
جستجوی ساده محتوایی
تاریخ جاری
98/03/26 يكشنبه 17:36
کنترل فونت
Text + Text -

بنر ستون سمت راست
یک خاطره
آمار بازدید
98/03/26
بازدید: ١۶۵
IP: ١٠٣

98/03/25
بازدید: ۴٢۶
IP: ١۶٢

98/03/24
بازدید: ٢٣۵
IP: ١۵٢

98/03/23
بازدید: ٢٠١
IP: ١٣٠

98/03/22
بازدید: ٣٠۶
IP: ١٣٢

98/03/21
بازدید: ٢٢٠
IP: ١۵٨

98/03/20
بازدید: ١٩۶
IP: ١٣٨


افراد آنلاین: ۶
IP: 3.85.10.62
از: ...
پرینت
#١٩
بازدید: ٣٣۶٨
91/06/29 چهارشنبه 10:09

طرز خارج کردن بالون

طرز خارج کردن بالون : تحت دید آندوسکوپ ، گراسپر و آندوسکوپ را آهسته از معده خارج می کنیم

1- جهت خارج کردن بالون ترجیحا تحت نظر متخصص بیهوشی دارو های آرام بخش از طریق رگ تزریق می شود و قلب و ریه با دستگاه کنترل می گردد ولی بیهوشی عمومی لازم نیست.

2- با آندوسکوپ بالون را به فوندوس معده می بریم .

3- آندوسکوپ را با مانور J به بالون نزدیک می کنیم و با سوزن اسکلروزانت به طول ۱۰ سانتی متر وارد بالون شده و مایع داخل آن را تخلیه می کنیم و مطمئن می شویم که بالون به طور کامل تخلیه شده است .

4- پس از در آوردن سوزن ، گراسپر را وارد می کنیم و از سمت مقابل والو بالون آن را می گیریم .

5- تحت دید آندوسکوپ ، گراسپر و آندوسکوپ را آهسته از معده خارج می کنیم .

6- پس از نیم ساعت بیمار می تواند مرخص شود .

SecImgSes