دکتر حسین خدمت
جستجوی ساده محتوایی
تاریخ جاری
98/09/24 يكشنبه 14:16
کنترل فونت
Text + Text -

بنر ستون سمت راست
یک خاطره
آمار بازدید
98/09/24
بازدید: ۵١۵
IP: ١۴٢

98/09/23
بازدید: ٣٢۴۵
IP: ٢١٨

98/09/22
بازدید: ۴٨٨
IP: ١۵٠

98/09/21
بازدید: ٢٢۵٣
IP: ٢٠٠

98/09/20
بازدید: ٨٣٣
IP: ١٩۶

98/09/19
بازدید: ۶۴٨
IP: ١۶۵

98/09/18
بازدید: ٢٠٠٠
IP: ٢٠٣


افراد آنلاین: ١
IP: 3.94.129.211
از: ...
پرینت
#١٩
بازدید: ٣۵۴۴
91/06/29 چهارشنبه 10:09

طرز خارج کردن بالون

طرز خارج کردن بالون : تحت دید آندوسکوپ ، گراسپر و آندوسکوپ را آهسته از معده خارج می کنیم

1- جهت خارج کردن بالون ترجیحا تحت نظر متخصص بیهوشی دارو های آرام بخش از طریق رگ تزریق می شود و قلب و ریه با دستگاه کنترل می گردد ولی بیهوشی عمومی لازم نیست.

2- با آندوسکوپ بالون را به فوندوس معده می بریم .

3- آندوسکوپ را با مانور J به بالون نزدیک می کنیم و با سوزن اسکلروزانت به طول ۱۰ سانتی متر وارد بالون شده و مایع داخل آن را تخلیه می کنیم و مطمئن می شویم که بالون به طور کامل تخلیه شده است .

4- پس از در آوردن سوزن ، گراسپر را وارد می کنیم و از سمت مقابل والو بالون آن را می گیریم .

5- تحت دید آندوسکوپ ، گراسپر و آندوسکوپ را آهسته از معده خارج می کنیم .

6- پس از نیم ساعت بیمار می تواند مرخص شود .

SecImgSes