دکتر حسین خدمت
جستجوی ساده محتوایی
تاریخ جاری
98/09/24 يكشنبه 13:25
کنترل فونت
Text + Text -

بنر ستون سمت راست
یک خاطره
آمار بازدید
98/09/24
بازدید: ٣٧۴
IP: ١٣٠

98/09/23
بازدید: ٣٢۴۵
IP: ٢١٨

98/09/22
بازدید: ۴٨٨
IP: ١۵٠

98/09/21
بازدید: ٢٢۵٣
IP: ٢٠٠

98/09/20
بازدید: ٨٣٣
IP: ١٩۶

98/09/19
بازدید: ۶۴٨
IP: ١۶۵

98/09/18
بازدید: ٢٠٠٠
IP: ٢٠٣


افراد آنلاین: ١
IP: 3.94.129.211
از: ...
پرینت

بازدید: ٣۵٨۴
91/06/29 چهارشنبه 06:37

آندوسکپی لوله گوارش

با پیدایش و پیشرفت فن آوری آندوسکوپی بررسی و معاینه لوله گوارش به کلی متحول شده است. دستگاههای پیشرفته آندوسکوپ انعطافپذیر است و ...

با پیدایش و پیشرفت فن آوری آندوسکوپی (درون بینی) بررسی و معاینه لوله گوارش به کلی متحول شده است. دستگاههای پیشرفته آندوسکوپ انعطافپذیر است و فرد انجام دهنده آندوسکوپی قادر است با استفاده از کلیدهای مختلف، انتهای آندوسکوپ را در جهات مختلف نازک آندوسکوپ دو مجرا وجود دارد. از یک مجرا برای شستشوی مسیر و هوا زدن استفاده می شود. مجرای دیگر اجازه می دهد تا وسایل مختلف کمکی نظیر گیره نمونه برداری، سوزنهای تزریق، حلقه های پولیپ برداری و وسایل استخراج جسم خارجی و وسایل منعقد کننده عروق خونریزی دهنده وارد لوله گوارش شود. از طریق همین مجرا می توان مایعات مختلف موجود در لوله گوارش را به طرف بیرون ساکشن کرد. حساس ترین قسمت آندوسکوپ قسمتی است که از داخل آن رشته های نوری به منظور روشن کردن مسیر عبور می کنند. حدود 10-40 هزار رشته بلوری در هر آندوسکوپ قرار دارد که کار انتقال نور از یک منبع خارجی نور به داخل لوله گوارش را به عهده دارند. این رشته های بلوری باید علاوه بر انتقال نور انعطاف پذیر نیز باشند تا هنگام حرکت مار پبچی یا غیر مستقیم آندوسکوپ شکستگی پیدا نکنند. نور مورد استفاده در آندوسکوپی نباید حرارت نور چراغهای معمولی را داشته باشد. به همین منظور از دستگاههای نوری مخصوص استفاده می شود که دستگاه نور سرد نام دارد. نور خروجی از این دستگاهها هیچ گونه حرارتی ندارد و به بافت لوله گوارش آسیب گرمایی نمی رساند.

 

نوع دیگری از لوله های آندوسکوپ وجود دارد که قابل اتصال به سیستم های تلویزیونی و ویدیویی است. در این موارد امکان ضبط تصاویر، عکسبرداری و آنالیزهای بعدی وجود دارد. متاسفانه سیستم های ویدیو آندوسکوپ فوق العاده حساس و دارای استهلاک بسیار زیادی است و با توجه به هزینه بسیار بالا، آندوسکوپی با این دستگاهها بیشتر در مراکز معتبر انجام می شود.


1 دیدگاه

91/12/15 سه شنبه 20:51
[1] abbas:

مطالب جالب ومفید بود واستفاده نمودم تشکر میگردد

SecImgSes