دکتر حسین خدمت
جستجوی ساده محتوایی
تاریخ جاری
97/01/05 يكشنبه 07:39
کنترل فونت
Text + Text -

بنر ستون سمت راست
یک خاطره
آمار بازدید
97/01/05
بازدید: ١٠٠
IP: ۵٨

97/01/04
بازدید: ٣٩۶
IP: ١۶٠

97/01/03
بازدید: ٣۴٩
IP: ١۴۶

97/01/02
بازدید: ٣١٨
IP: ١۵۴

97/01/01
بازدید: ۴٠٧
IP: ١۴۶

96/12/29
بازدید: ١۶۶
IP: ١٣١

96/12/28
بازدید: ۴٣٩
IP: ١۵۵


افراد آنلاین: ٢
IP: 54.166.146.211
از: ...
پرینت
#٣٨
بازدید: ٢٧٠٨
92/06/27 چهارشنبه 22:55

بالن گذاری در معده برای درمان چاقی

مصاحبه ویدئویی دکتر خدمت را دربارهٔ درمان چاقی با استفاده از روش بالن‌گذاری در معده ببینید.

 

1 دیدگاه

92/11/02 چهارشنبه 10:59
[1] majid nemati:

salam khili doktor maherii hastid mamnonm

SecImgSes