دکتر حسین خدمت
جستجوی ساده محتوایی
تاریخ جاری
98/12/05 دوشنبه 15:31
کنترل فونت
Text + Text -

بنر ستون سمت راست
یک خاطره
آمار بازدید
98/12/05
بازدید: ٢٩٩
IP: ۵٨

98/12/04
بازدید: ١۶۶
IP: ٩۶

98/12/03
بازدید: ١۴٨
IP: ٨۶

98/12/02
بازدید: ٣١۶
IP: ٩١

98/12/01
بازدید: ١۶٣
IP: ١٠٠

98/11/30
بازدید: ١٨٩
IP: ١١٠

98/11/29
بازدید: ٢٣٢
IP: ١١١


افراد آنلاین: ١
IP: 3.218.67.1
از: ...
پرینت
#٣٢
بازدید: ٢۶٨٣
91/11/01 يكشنبه 19:19

ارتباط بین هلیکوباکترپیلوری و استفراغ‌های شدید حاملگی

ارتباط بین هلیکوباکترپیلوری و استفراغ‌های شدید حاملگی

ارتباط بین هلیکوباکترپیلوری و استفراغ‌های شدید حاملگی در زنان باردار شهرستان خرم‌آباد

(سال ۸۱-۱۳۸۰)

366940H_pylori_DJ.jpg

نویسندگان: حسین خدمت، فاطمه یاری  

چکیده مقاله:          

استفراغ یکی از شایع‌ترین مشکلات دوران بارداری است که در ۵۰% حاملگی‌ها اتفاق می‌افتد. استفراغ‌های شدید حاملگی وضعیت نادری است که تقریبا ۱ در ۵۰۰ حاملگی‌ها اتفاق می‌افتد. اگر چه علت استفراغ‌های شدید نامشخص است؛ ولی چندین مطالعه ارتباط هلیکوباکترپیلوری را با بروز این مشکل مطرح می‌نماید. با توجه به این امر، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هلیکو باکترپیلوری و استفراغ‌های شدید حاملگی و مقایسه آن با افراد سالم انجام شد. مواد و روش‌ها : این پژوهش یک بررسی مورد ـ شاهدی است که درآن ۲۰۰ نفر از زنان باردار به عنوان گروه شاهد و مورد در درمانگاه های شهرستان خرم آباد مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی افراد باردار و از نظر تعدادجنین تک قلو بودند. از افراد واجد شرایط نمونه گیری انجام شد وبا استفاده از آزمایشات سرولوژیک و روش ELISA غلظت IgG درافراد مورد و شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها : نتایج بدست آمده نشان داد، شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در گروه مورد ۸/۷۹% نسبت به گروه کنترل (۸/۴۶%) با 001/0 p< اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهد. همچنین بین دو گروه از نظر سن، سن حاملگی، وضعیت اقتصادی - اجتماعی و سطح تحصیلات تفاوت معنی داری وجود نداشت.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می‌دهد هلیکوباکترپیلوری نقش مهمی در اتیولوژی استفراغ‌های شدید حاملگی به عهده دارد.

منبع: فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

1 دیدگاه

93/08/17 شنبه 19:20
[1] ملیحه بدخشان:

من 2ماه میخوام نوبت بگیرم نمی تونم نه بیمارستان نه مطب شهرسنان هم هستم نمیتونم حظوری لطفا راهنمای کنید ممنون

SecImgSes